Průvodcovské služby

Městská památková zóna aneb procházka malebnými uličkami Hranic

Vstupné je 60 Kč za osobu (skupiny minimálně 5 osob). Pro skupinu minimálně 15 osob do 15 let věku je cena 10 Kč za osobu.

Jen po předchozí domluvě v Turistickém informačním centru na zámku (ve všední dny).

Kde pobýval kat? Co je to prevét? A proč je Stará radnice vlastně stará? To vše se dozvíte při procházce městskou památkovou zónou.

Komentovaná prohlídka centrem města s průvodcem je ideální k získání základních informací o městě i o jeho historii a vývoji. Dozvíte se i zajímavosti a rarity, které lze ve městě vidět.

Průměrná délka prohlídky je 75 minut.

Židovský hřbitov - individuální návštěva

Vstup je zdarma, hradí se pouze vratná záloha za klíč 200 Kč.

Klíče jsou k dispozici dle provozní doby Turistického informačního centra na zámku v Hranicích a Galerie Synagoga.

Toto tajemné a neobvyklé místo můžete navštívit individuálně, klíč od židovského hřbitova je k zapůjčení oproti vratné záloze v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích nebo v Galerii Synagoga.

Vojenské prohlídky

Vstupné je 60 Kč za osobu (skupiny minimálně 5 osob). Maximum 35 osob.

Termíny: sobota 3. června, sobota 1. července a sobota 5. srpna 2023 vždy ve 14:00 hodin. Sraz účastníků je u bočního vstupu do Stálé expozice posádky na třídě ČSA v Hranicích.

Prohlídky vojenských ústavů v Hranicích připomínají letošní výročí 170 let od zahájení výstavby tohoto areálu – města ve městě. Seznámí s historií i architekturou slavných vojenských ústavů v Hranicích. Návštěvníci uvidí Zrcadlový sál, Jiříkův sál, Mánesův sál, legendární chodbu, ve které trénoval Emil Zátopek, Památník akademiků nebo kapli svaté Barbory. Navštíví i Posádkové muzeum. Do přísně střežených vojenských ústavů v Hranicích se totiž veřejnost jen tak nedostane. Díky spolupráci s armádou ale mohou za zdi této „pevnosti“ proniknout zájemci o historii či architekturu. Prohlídka trvá přibližně 60 až 90 minut.

Vstupenky koupíte v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích nebo přímo na místě.

Židovské Hranice

Vstupné je 60 Kč za osobu (skupiny minimálně 5 osob). Maximum 35 osob.

Termíny: sobota 10. června, sobota 8. července a sobota 12. srpna 2023 vždy ve 14:00 hodin. Sraz účastníků je u Turistického informačního centra na zámku.

Pro zájemce o židovskou historii jsou připraveny komentované prohlídky po historickém jádru města. Součástí prohlídkové trasy je někdejší židovské ghetto, synagoga, proluka u synagogy s instalací od umělecké kovářky Christine Habrmann von Hoch. V rámci návštěvy hranické synagogy budou účastníci seznámeni s dějinami hranické židovské obce a také se dozvědí, jakou roli hrála synagoga v životě Židů. Délka prohlídky je naplánována na 90 minut. Provázet bude PhDr. Vladimír Juračka.

Vstupenky koupíte v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích nebo přímo na místě.

Procházka lázněmi v Teplicích nad Bečvou

Vstupné je 60 Kč za osobu (skupiny minimálně 5 osob). Maximum 25 osob.

Termín: sobota 17. června 2023 ve 14:00 hodin. Sraz účastníků je u Lázeňského domu Bečva.

Procházka s PhDr. Hanou Svobodovou nabídne poutavou historii zdejšího lázeňství, informace o jednotlivých pramenech a lázeňských budovách. Skupina se zastaví u vily MUDr. Oskara Leo Sterna, předválečného hlavního lékaře lázní, kde se dozví jeho zajímavý životní příběh. Cestou zpět do Hranic si ukážeme i místo původního vstupu do Zbrašovských aragonitových jeskyní a původně funkcionalistickou vilu bývalého nájemce lázní Ladislava Říhovského, v níž bylo později ředitelství lázní a nyní je adaptována na byty. A zastavíme se i u kdysi velmi známého hotelu Klíč, později Lázeňského domu Janáček, stojícího už na katastru města Hranic. Před návratem domů se zájemci mohou občerstvit v příjemné kavárně.

Vstupenky koupíte v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích nebo přímo na místě.

Kunzova vila

Vstupné je 60 Kč za osobu (skupiny minimálně 5 osob). Maximum 15 osob na jednu prohlídku.

Termíny: sobota 24. června 2023 ve 14:00, 15:00 a v 16:00 hodin. Sraz účastníků je před Kunzovou vilou na Třídě 1. máje 328.

Návštěvníkům se mimořádně v sobotu 24. června otevře Kunzova vila, kde pobývala výjimečná osobnost továrníka Antonína Kunze. Budova je zapsána mezi slavné vily Olomouckého kraje a je památkově chráněna. Neobarokní budovu, která byla zároveň rodinnou vilou i firemním sídlem, vystavěl továrník Antonín Kunz v roce 1897 podle projektu architektů Jana Kříženeckého a Josefa Pokorného. Částečně se na její výzdobě podílel také slavný architekt Dušan Jurkovič. Prohlídka trvá přibližně 30 minut.

Vstupenky koupíte v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích nebo přímo na místě.

Kostelíček

Vstupné je 60 Kč za osobu (skupiny minimálně 5 osob). Maximum 35 osob.

Termíny: sobota 15. července a sobota 26. srpna 2023 ve 14:00 hodin. Sraz účastníků je před Kostelíčkem.

Kostel Narození Panny Marie s areálem obehnaným zdí s křížovou cestou, patří už více než pět století k místům, ke kterému směřují poutníci a turisté. Místo je opředeno řadou pověstí a legend, ale má i pohnutou historii, se kterou se můžeme seznámit s průvodcem Mgr. Jiřím Nebeským. Prohlídka je pojata jako komentovaná procházka hřbitovem – zastavíme se u zajímavých náhrobků a soch, seznámíme se s místy, kde jsou pochovány významné osobnosti města a navštívíme také interiér kaple sv. Antonína z Padovy a vstoupíme i do Kostelíčka.

Vstupenky koupíte v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích nebo přímo na místě.

Městský hřbitov

Vstupné je 60 Kč za osobu (skupiny minimálně 5 osob). Maximum 35 osob.

Termín: sobota 22. července 2023 ve 14:00 hodin. Sraz účastníků je u hlavní brány hřbitova.

Hranický městský hřbitov je místem, které říká mnoho o historii města a o jeho obyvatelích. Náhrobky jsou zase přehlídkou dobového vkusu a některé z nich patří mezi zajímavá umělecká díla. Hranický městský hřbitov byl založen těsně před rokem 1600 a komentovaná procházka pod vedením historika Mgr. Jiřího Nebeského je tak trochu „cestou do minulosti“. Projdeme hroby slavných osobností, zastavíme se u zajímavostí, kterými jsou nejstarší čitelný náhrobek, skrytý renesanční náhrobník, poslední pozůstatky náhrobků v podobě litinových křížů. Navštívíme také mauzoleum s ostatky obětí první světové války.

Vstupenky koupíte v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích nebo přímo na místě.

Procházka k Hranické propasti

Vstupné je 60 Kč za osobu (skupiny minimálně 5 osob). Maximum 25 osob.

Termín: sobota 29. července 2023 ve 14:00 hodin. Sraz účastníků je před vstupem do Staré radnice na Masarykově náměstí 71.

Skupina vedená PhDr. Hanou Svobodovou půjde ke kempu a po Naučné stezce bude pokračovat k Propasti a od ní k Informačnímu centru Propasti, procházka skončí v lázních na nábřeží před Lázeňským domem Bečva.

Než účastníci vyrazí, na úvod se dozvědí něco i o geografickém celku nazývaném Moravská brána. U některých ze 13 zastavení Naučné stezky si řekneme doplňující údaje, především historické. Například u zříceniny hradu Svrčova to budou pověsti a archeologický výzkum v této lokalitě. Nebo u vyhlídky u sv. Jana se dozvědí příběh jejího vzniku, a proč se nachází právě na skále nad Bečvou. Ale především u samotné Propasti je čekají pověsti, které se k ní vážou, její geologický původ a historie jejího výzkumu, včetně nejnovějších údajů i smutné příběhy s ní spojené. V Informačním centru Propasti si mohou zájemci přiblížit atmosféru ponorů speleologů do mnohasetkilometrové hloubky promítaným filmem. Krátce bude zmíněna i budova teplického nádraží, navržena významným českým architektem Josefem Dandou, autorem mnoha návrhů železničních staveb a nádraží po celé republice. Poté se skupina přesune do areálu lázní, kde se na nábřeží Bečvy rozloučí.

Vstupenky koupíte v Turistickém informačním centru na zámku v Hranicích nebo přímo na místě.