Synagoga

Hranická synagoga je jednou z památek, připomínajících komunitu hranických Židů, kteří sem přišli na počátku 17. století. Dnešní Janáčkova ulice, vycházející z Pernštejnského náměstí a ukončená podloubím u synagogy, byla někdejší Židovskou ulicí, v níž se postupně usadila židovská menšina. Židé zde vlastnili celkem 17 domů, většina z nich však byla v průběhu 20. století zbořena či přestavěna.

Židé v Hranicích nikdy netvořili velkou skupinu v poměru k celkovému počtu obyvatel, přesto jejich společenský vliv v 19. století byl velmi silný, zejména při rozvoji hranického průmyslu. Až do poloviny 20. století byla největší…

Hranická synagoga je jednou z památek, připomínajících komunitu hranických Židů, kteří sem přišli na počátku 17. století. Dnešní Janáčkova ulice, vycházející z Pernštejnského náměstí a ukončená podloubím u synagogy, byla někdejší Židovskou ulicí, v níž se postupně usadila židovská menšina. Židé zde vlastnili celkem 17 domů, většina z nich však byla v průběhu 20. století zbořena či přestavěna.

Židé v Hranicích nikdy netvořili velkou skupinu v poměru k celkovému počtu obyvatel, přesto jejich společenský vliv v 19. století byl velmi silný, zejména při rozvoji hranického průmyslu. Až do poloviny 20. století byla největší hranickou továrnou textilka židovské rodiny Hellerů (později Karnola), založená v roce 1844, a ještě delší tradici měly likérky Sigmunda Wolfa a Abrahama Wolfa.

Původní malou zděnou budovu synagogy nahradila roku 1863 novostavba v tehdejším maursko-byzantském stylu. Ta potom sloužila bohoslužbám až do roku 1940. Následné plány na její zboření nebyly naštěstí realizovány a v roce 1943 byla přizpůsobena potřebám městského muzea. Do dnešní impozantní podoby, díky které je jednou z charakteristických dominant historického centra, ji přivedla zdařilá rekonstrukce v polovině 90. let minulého století. Téměř třicet let sloužila jako galerie na pořádání výstav výtvarného umění. Nyní jsou její dveře otevřeny pouze v úterý a sobotu. Příležitostně se zde konají kulturní akce.


Synagoga

Synagoga

Janáčkova 728
Hranice 753 01

+420 606 207 782

adresa: Janáčkova 728
Hranice 753 01

telefon: +420 606 207 782

otevřeno:
Úterý 10:00 12:00 12:30 17:00
Pátek 10:00 12:00 12:30 17:00
Sobota 10:00 12:00 12:30 17:00

Související cíle:

Stará radnice

Stará radnice

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Zámek

Zámek

Kostelíček

Kostelíček

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Vojenské ústavy

Vojenské ústavy