Vojenské ústavy

Vojenské školství bylo součástí historie města Hranic přes sto let a prošla jím řada významných osobností.  Areál o celkové rozloze takřka 21 hektarů vznikal postupně. Jako první byla vystavěna budova výchovného ústavu, poté budova jezdecké školy a v letech 1858 až 1860 byl mezi ně umístěn dům pro důstojníky. Severním směrem se pak areál rozrůstal o cvičiště, jízdárnu, plynárnu, nemocnici, hřbitov, kapli a další budovy.

Důležitost těchto ústavů za Rakousko-Uherska potvrzují nejen tři návštěvy jeho Veličenstva císaře Františka Josefa, ale také fakt, že zde v letech 1875…

Vojenské školství bylo součástí historie města Hranic přes sto let a prošla jím řada významných osobností.  Areál o celkové rozloze takřka 21 hektarů vznikal postupně. Jako první byla vystavěna budova výchovného ústavu, poté budova jezdecké školy a v letech 1858 až 1860 byl mezi ně umístěn dům pro důstojníky. Severním směrem se pak areál rozrůstal o cvičiště, jízdárnu, plynárnu, nemocnici, hřbitov, kapli a další budovy.

Důležitost těchto ústavů za Rakousko-Uherska potvrzují nejen tři návštěvy jeho Veličenstva císaře Františka Josefa, ale také fakt, že zde v letech 1875 až 1918 sídlila jediná vyšší vojenská reálka a také jezdecká kadetka v celé monarchii. V roce 1920 byla v Hranicích zahájena výuka v nově zřízené Vojenské akademii, která připravovala důstojníky československé armády se zaměřením na pěchotu, dělostřelectvo, jízdu i letectvo, a to až do roku 1950 s výjimkou období druhé světové války. V roce 1962 vzniklo v areálu výcvikové středisko pro přípravu vojenských specialistů dělostřelectva.

Po roce 1989 došlo k několika transformacím, dělostřelecké a raketové útvary byly zrušeny a do jejich prostorů se rozmístil
71. mechanizovaný prapor, 72. mechanizovaný prapor, 7. rota chemické ochrany a 7. ženijní prapor 7. mechanizované brigády. Od roku 2004 jsou kasárna sídlem 71. mechanizovaného praporu, který je součástí pozemních sil Armády České republiky a je organizačně zařazen do struktury 7. mechanizované brigády.


Vojenské ústavy

Vojenské ústavy

Související cíle:

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Synagoga

Synagoga

Stará radnice

Stará radnice

Zámek

Zámek

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov

Kostelíček

Kostelíček