Římskokatolická fara

Barokní budova fary (čp. 38) s mansardovou stře­chou byla vystavěna v letech 1773–1782 na místě starší farní budovy, v roce 1802 byla zvýšena na dvě podlaží a zároveň byly přistavěny hospodářské budovy. Fara bývala až do konce 18. století součástí komplexu na jihozápadním kraji opevněného města. Středem komplexu býval gotický farní kostel na dnešním Školním náměstí (zbořen zřejmě roku 1766). Kostel obklopoval hřbitov, po jehož obvodu byla umístěna fara, špitál (chudobinec) a škola. Nepřetržitá řada římskokatolických farářů v Hranicích začíná rokem 1625.


Římskokatolická fara

Římskokatolická fara

Související cíle:

Zámek

Zámek

Stará radnice

Stará radnice

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Synagoga

Synagoga

Kostelíček

Kostelíček

Vojenské ústavy

Vojenské ústavy