Jarní vodopád Rybáře

Nejedná se o příliš rozlehlý vodní prvek, jeho vzhled však dotváří krásu krajiny přírodní rezervace Bukoveček. Je tvořen 3,5 metrovou skalní stěnou, která odklání vodu z místního potůčku.

Vodopád se rozprostírá podél cyklostezky Bečva. U lávky vedoucí směrem do místní části Rybáře se nachází odpočinkový altánek, ze kterého vede přibližně 100 metrů dlouhá lesní cesta. Ukazatele vás navedou až k samotnému vodnímu prvku.


Jarní vodopád Rybáře

Jarní vodopád Rybáře

Související cíle:

Hranická propast

Hranická propast

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Potštátské skalní město a hrad Puchart

Potštátské skalní město a hrad Puchart

Lázně Teplice nad Bečvou

Lázně Teplice nad Bečvou

Infocentrum Hranické propasti

Infocentrum Hranické propasti

Valšovická jezírka

Valšovická jezírka