Jarní vodopád Rybáře

Nejedná se o příliš rozlehlý vodní prvek, jeho vzhled však dotváří krásu krajiny přírodní rezervace Bukoveček. Je tvořen 3,5 metrovou skalní stěnou, která odklání vodu z místního potůčku.

Vodopád se rozprostírá podél cyklostezky Bečva. U lávky vedoucí směrem do místní části Rybáře se nachází odpočinkový altánek, ze kterého vede přibližně 100 metrů dlouhá lesní cesta. Ukazatele vás navedou až k samotnému vodnímu prvku.


Jarní vodopád Rybáře

Jarní vodopád Rybáře

Související cíle:

Valšovická jezírka

Valšovická jezírka

Hranická propast

Hranická propast

Lázně Teplice nad Bečvou

Lázně Teplice nad Bečvou

Infocentrum Hranické propasti

Infocentrum Hranické propasti

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Potštátské skalní město a hrad Puchart

Potštátské skalní město a hrad Puchart