Příroda / okolí

Hranická propast

Hranická propast

Rozevřený jícen Hranické propasti spadá strmými skalními stěnami do hloubky 69,5 m k jezírku, jehož dno zůstává dosud hádankou. Nejnovější pokusy ověřily hloubku zatopených prostor 404 m (2016). Propast vznikla zřícením stropu jeskyně, kterou vyhlodaly agresivní kyselky ve vápencích směrem zezdola k povrchu.
Nenechte si ujít nově otevřené hravé infocentrum Hranické propasti. Najdete ho v budově někdejší vlakové zastávky v Teplicích nad Bečvou.
První písemná zpráva o propasti pochází z roku 1580: „Na vrchu jest veliká jáma (hrozno na ni hleděti), od vrchu až dolů procházející jako propast aneb radše peklo nějaké, do kteréhožto před… | |


Infocentrum Hranické propasti

Infocentrum Hranické propasti

Infocentrum chce zviditelnit jedinečný světový unikát  – Hranickou propast, která je s… | |

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Od nepaměti byly v teplickém údolí známy vývěry teplé kyselky a oxidu… | |

Valšovická jezírka

Valšovická jezírka

Tvoří je soustava malých vodních nádrží. Nacházejí se na dvou katastrech, začínají… | |