Zřícenina hradu Drahotuch

Zřícenina středověkého hradu Drahotuše (někdy zvaný též Drahotuch) leží na dlouhém klesajícím hřebeni nad vesnicí Podhoří, místní části města Lipník nad Bečvou přibližně 10 km od Hranic. Hrad založil ve 13. století přerovský purkrabí a moravský maršálek Bohuš z Drahotuš.

Dnes se z hradu dochovala pouze menší část – přízemí obdélného paláce, zbytky věžovité brány, hospodářských stavení a hradebních zdí a velké kusy zdiva mohutné válcovité věže. Podle některých pramenů se nejednalo o jednu celistvou stavbu, ale o čtyři samostatná opevněná návrší se samostatnými pevnostmi, které byly pospojovány…

Zřícenina středověkého hradu Drahotuše (někdy zvaný též Drahotuch) leží na dlouhém klesajícím hřebeni nad vesnicí Podhoří, místní části města Lipník nad Bečvou přibližně 10 km od Hranic. Hrad založil ve 13. století přerovský purkrabí a moravský maršálek Bohuš z Drahotuš.

Dnes se z hradu dochovala pouze menší část – přízemí obdélného paláce, zbytky věžovité brány, hospodářských stavení a hradebních zdí a velké kusy zdiva mohutné válcovité věže. Podle některých pramenů se nejednalo o jednu celistvou stavbu, ale o čtyři samostatná opevněná návrší se samostatnými pevnostmi, které byly pospojovány dřevěnými visutými mosty. Tomu nasvědčují příkopy, které prořezávají celou skalní ostrožnu.

Z obce Podhoří je to ke zřícenině po modré turistické značce 1 kilometr. Z Hranic je to pěšky 12 kilometrů, modrá turistická trasa začíná u vlakového nádraží.


Zřícenina hradu Drahotuch

Zřícenina hradu Drahotuch

Podhoří

adresa: Podhoří

Související cíle:

Potštátské skalní město a hrad Puchart

Potštátské skalní město a hrad Puchart

Infocentrum Hranické propasti

Infocentrum Hranické propasti

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Valšovická jezírka

Valšovická jezírka

Hranická propast

Hranická propast

Lázně Teplice nad Bečvou

Lázně Teplice nad Bečvou