Malá a Velká Kobylanka

Malá a Velká Kobylanka jsou přírodní rezervace v Hranicích. Jedná se o útvary, které mají významnou přírodní hodnotu se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Obě rezervace vznikly v roce 1952 za účelem ochrany a zachování původního porostu a krajinného rázu. Rezervace spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Lesní porost patří do ekosystému Západo-karpatské dubohabřiny a najdete zde především dub zimní, habr obecný a lípu srdčitou. V severní části Velké Kobylanky na úpatí skalek přecházejí dubohabřiny ve společenstvo suťových lesů složené…

Malá a Velká Kobylanka jsou přírodní rezervace v Hranicích. Jedná se o útvary, které mají významnou přírodní hodnotu se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Obě rezervace vznikly v roce 1952 za účelem ochrany a zachování původního porostu a krajinného rázu. Rezervace spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Lesní porost patří do ekosystému Západo-karpatské dubohabřiny a najdete zde především dub zimní, habr obecný a lípu srdčitou. V severní části Velké Kobylanky na úpatí skalek přecházejí dubohabřiny ve společenstvo suťových lesů složené z javoru klenu, javoru mléče, jasanu ztepilého a také jilmu habrolistého a horského. Z keřovitých rostlin zde roste bez černý, hloh obecný, lýkovec jedovatý, líska obecná a ptačí zob.

Vzhledem k tomu, že v okolí Malé a Velké Kobylanky se nacházejí převážně zemědělsky využívané pozemky, je tato lokalita útočištěm zejména zajíce polního a srnce obecného. Žije zde také 40 druhů hnízdících ptáků, např. puštík obecný, strakapoud velký, šoupálek dlouhoprstý, dlask tlustozubý a další zvlášť chránění ptáci. Nejpočetnější skupinu bezobratlých představují motýli, kterých zde bylo zjištěno přes 100 druhů. V těchto přírodních rezervacích se také vyskytuje 22 druhů plžů a 31 druhů pavouků.

K Velké Kobylance se dostanete po zelené turistické značce, která začíná na Masarykově náměstí v Hranicích. Vzdálenost z náměstí je 2,8 km a cesta trvá přibližně 55 minut. Po cestě můžete navštívit například poutní místo Kostelíček, odkud je krásný výhled na město Hranice. Malá Kobylanka se nachází přibližně 100 metrů východně od Velké Kobylanky.


Malá a Velká Kobylanka

Malá a Velká Kobylanka

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov

283 069 242
aopkcr@nature.cz

adresa: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov

telefon: 283 069 242

e-mail: aopkcr@nature.cz

web: www.ochranaprirody.cz

Související cíle:

Národní přírodní rezervace Hůrka

Národní přírodní rezervace Hůrka

Vyhlídka u sv. Jana Nepomuckého

Vyhlídka u sv. Jana Nepomuckého

Sady Čs. legií

Sady Čs. legií

Zřícenina hradu Svrčov

Zřícenina hradu Svrčov

Arboretum Střední lesnické školy

Arboretum Střední lesnické školy

Gallašova lípa

Gallašova lípa