Zřícenina hradu Svrčov

Zřícenina hradu Svrčov se nachází v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic, nedaleko vyhlídky u sv. Jana Nepomuckého a Hranické propasti. Hrádek Svrčov vznikl pravděpodobně ve 14. století, v roce 1548 se již uvádí jako pustý. Dnes z něj zbyly jen nepatrné části obytné budovy, hradní příkop a val na severovýchodě, vstup do hradu se nacházel na jihovýchodní straně. Podle místní tradice byl sídlem loupeživých rytířů, při archeologických vykopávkách byly nalezeny kromě ostruh a keramiky ze středověku také stopy nejstaršího neolitického a eneolitického osídlení, jež…

Zřícenina hradu Svrčov se nachází v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic, nedaleko vyhlídky u sv. Jana Nepomuckého a Hranické propasti. Hrádek Svrčov vznikl pravděpodobně ve 14. století, v roce 1548 se již uvádí jako pustý. Dnes z něj zbyly jen nepatrné části obytné budovy, hradní příkop a val na severovýchodě, vstup do hradu se nacházel na jihovýchodní straně. Podle místní tradice byl sídlem loupeživých rytířů, při archeologických vykopávkách byly nalezeny kromě ostruh a keramiky ze středověku také stopy nejstaršího neolitického a eneolitického osídlení, jež spadá zhruba do doby 5000–3000 let před naším letopočtem. Hradní zdivo bylo využíváno jako stavební materiál, např. při stavbě farního kostela na Masarykově náměstí. V prostoru „vlevo mezi propastnou horou a Svrčovem v malém oudolíčku“ se nacházel útvar zvaný Čertova kazatelna. Byla to „skála ze třech dovrchu strmících sloupův složená, nad nimiž hrozná skalina v způsobu velkého tříhranného klobouku složena byla, tak sice, že z té strany od silnice malé okno, z oné pak od Svrčova dosti prostrannou bránu působila“. Útvar padl již na počátku 19. století za oběť těžbě vápence, dochovala se jen kresba.


Zřícenina hradu Svrčov

Zřícenina hradu Svrčov

Související cíle:

Národní přírodní rezervace Hůrka

Národní přírodní rezervace Hůrka

Vyhlídka u sv. Jana Nepomuckého

Vyhlídka u sv. Jana Nepomuckého

Malá a Velká Kobylanka

Malá a Velká Kobylanka

Sady Čs. legií

Sady Čs. legií

Arboretum Střední lesnické školy

Arboretum Střední lesnické školy

Gallašova lípa

Gallašova lípa