Sady Čs. legií

Městský park

Po rekonstrukci v roce 2012 jsou Sady Čs. legií oblíbeným cílem výletů rodin s dětmi, turistů i místních. Najdete zde workoutové hřiště, dětská hřiště, vyhlídková místa na řeku Bečvu, kašnu
a obnovený hudební pavilón, v jehož okolí se v průběhu roku konají kulturní a sportovní akce.

Historie

Na území dnešního parku se nacházely až do 19. století obecní pastviny, poté tu byla vysazena alej z akátů a ořešáků nazvaná Císařské stromořadí, jižní část území byla využívána pro výcvik vojenských koní. Území bylo po staletí opakovaně zaplavováno řekou…

Městský park

Po rekonstrukci v roce 2012 jsou Sady Čs. legií oblíbeným cílem výletů rodin s dětmi, turistů i místních. Najdete zde workoutové hřiště, dětská hřiště, vyhlídková místa na řeku Bečvu, kašnu
a obnovený hudební pavilón, v jehož okolí se v průběhu roku konají kulturní a sportovní akce.

Historie

Na území dnešního parku se nacházely až do 19. století obecní pastviny, poté tu byla vysazena alej z akátů a ořešáků nazvaná Císařské stromořadí, jižní část území byla využívána pro výcvik vojenských koní. Území bylo po staletí opakovaně zaplavováno řekou Bečvou. V prvním desetiletí 20. století zde byl podle projektu Františka Thomayera vybudován městský park s vodním bazénem a fontánou. Cestou z mostu přes Bečvu se vstupovalo přímo do parku, jehož atrakcí byl roku 1906 vybudovaný meteorologický sloup. Roku 1923 byl v parku odhalen pomník M. Jana Husa, který vytvořil Julius Pelikán. V letech 1918–1939 nesl park název Sady československých legionářů, poté Schillerovy sady, 1945–1953 Sady Československých legií, 1953–1990 Sady Zdeňka Nejedlého a nyní znovu Sady Čs. legií. V roce 1997 byl park prohlášen kulturní památkou.

Výstava Pobečví

V roce 1927 proběhla v Hranicích rozsáhlá Krajinská výstava Pobečví, která park obohatila o hudební pavilon (altánek). Silnice na Teplice, která dosud procházela parkem, byla přeložena na dnešní místo a západní část parku s meteorologickým sloupem byla z parku vyčleněna. V parku byly také vystavěny dva větší dřevěné výstavní pavilony a řada menších. Po skončení výstavy byly strženy. Ve druhé polovině 20. století park postupně chátral.

Rekonstrukce parku

Rekonstrukce parku probíhala od října 2011 do června 2012, vyžádala si částku 22 milionů Kč. Projekt zpracovala fir­ma zahrada Olomouc s.r.o. (řešitel Ing. Radek Pavlačka). Re­konstrukce byla financována Regionálním operačním programem Střední Mo­rava (Evropský fond pro regionální rozvoj) a Městem Hranice. ― V prů­běhu realizace byly provedeny odborné zásahy v ko­­runách dřevin a bylo vykáceno zhruba 140 neperspektivních a havarijních dřevin. Nahradily je dřeviny, které lépe odolávají spodní vodě v parku. Slavnostní otevření rekonstruovaného parku se uskutečnilo v sobotu 1. září 2012.

Zóna sportu

Území na levém břehu Bečvy je už od 19. století naplněno sportovními aktivitami. V roce 1817 vznikla za Tamborovým hostincem střelnice, na břehu Bečvy tu existovalo na počátku 19. století několik plováren. V parku bylo zřízeno kluziště, později nahrazené tenisovými kurty. V blízkosti parku byla vystavěna sokolovna s vnitřními i venkovními sportovišti, roku 1958 byl západním směrem otevřen atletický stadion, roku 1960 házenkářský stadion, v letech 1965–1974 vznikalo koupaliště a roku 2006 začal fungovat krytý bazén (Plovárna Hranice).


Sady Čs. legií

Sady Čs. legií

Související cíle:

Národní přírodní rezervace Hůrka

Národní přírodní rezervace Hůrka

Malá a Velká Kobylanka

Malá a Velká Kobylanka

Vyhlídka u sv. Jana Nepomuckého

Vyhlídka u sv. Jana Nepomuckého

Zřícenina hradu Svrčov

Zřícenina hradu Svrčov

Arboretum Střední lesnické školy

Arboretum Střední lesnické školy

Gallašova lípa

Gallašova lípa