Vyhlídka u sv. Jana Nepomuckého

Vyhlídka u sv. Jana Nepomuckého se nachází v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic, nedaleko zříceniny bývalého hradu Svrčov a Hranické propasti. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na svatojánské skále nad údolím, jímž se vine řeka Bečva, od 70. let 18. století. V roce 1708 ji vytvořil Ferdinand Gross na zakázku majitele hranického panství Leopolda z Dietrichsteina. Socha byla určena pro hlavní hranické náměstí, ale nakonec skončila na skalnaté vyhlídce. V době vzniku sochy nebyl ještě ani zahájen proces blahořečení a svatořečení Jana Nepomuckého, což…

Vyhlídka u sv. Jana Nepomuckého se nachází v Národní přírodní rezervaci Hůrka u Hranic, nedaleko zříceniny bývalého hradu Svrčov a Hranické propasti. Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na svatojánské skále nad údolím, jímž se vine řeka Bečva, od 70. let 18. století. V roce 1708 ji vytvořil Ferdinand Gross na zakázku majitele hranického panství Leopolda z Dietrichsteina. Socha byla určena pro hlavní hranické náměstí, ale nakonec skončila na skalnaté vyhlídce. V době vzniku sochy nebyl ještě ani zahájen proces blahořečení a svatořečení Jana Nepomuckého, což se odrazilo v poměrně neobvyklém ztvárnění světce jako klečící postavy na oblaku. Obdobnou Grossovu sochu najdeme v nedalekém Lipníku nad Bečvou.


Vyhlídka u sv. Jana Nepomuckého

Vyhlídka u sv. Jana Nepomuckého

Související cíle:

Národní přírodní rezervace Hůrka

Národní přírodní rezervace Hůrka

Malá a Velká Kobylanka

Malá a Velká Kobylanka

Sady Čs. legií

Sady Čs. legií

Arboretum Střední lesnické školy

Arboretum Střední lesnické školy

Zřícenina hradu Svrčov

Zřícenina hradu Svrčov

Gallašova lípa

Gallašova lípa